Pressmeddelande

Hiihto Suomen cup, kuvaaja Touho Häkkinen

Ny finländsk innovation väntas ge miljonpott till idrott och motion

En finländsk innovation, Idrottskortet, som uppmuntrar finländarna att ta del av idrottsevenemang och ökar inkomstkällorna för föreningar, idrottsförbund, Olympiafond och Paralympiska fond, kommer att tas i bruk i början av september. Tack vare kortet kan idrott och motion få upptill 20 miljoner euro i tilläggsfinansiering för sin verksamhet på fyra år.

Idrottskortet är ett mobilkort som utvecklats i samarbete mellan bakgrundskrafter inom idrott och idrottsorganisationer för att uppmuntra publiken att ta del av olika grenars idrottsevenemang på plats i stället för att se dem från hemmasoffan. Syftet med Idrottskortet är att locka nya åskådare samt att öka och bredda evenemangsdeltagandet bland sådana konsumenter som redan deltar i idrottsevenemang.

Med Idrottskortet, som laddas ner som mobilkort, kan användaren köpa inträdesbiljetter till olika evenemang till ett förmånligare pris, och en del av biljettpriset kan anvisas direkt till den förening, idrottsförbund, Olympiafond eller Paralympiska fond som användaren vill stödja. I Idrottskortets mobilapp kan användaren på ett unikt och enkelt sätt se vilka idrottsgrenars evenemang som bjuds ut i hela Finland och köpa inträdesbiljetter till dem via mobilen.

– Med Idrottskortet kan konsumenten köpa förmånligare inträdesbiljetter till olika grenas evenemang och samtidigt understöda idrotten via Idrottskortet, berättar ordförande i styrelsen för Suomen Urheilukortti Oy Mikko Vanni, som utvecklat idén med Idrottskortet.

– De föreningar och idrottsförbund som ingått avtal med Suomen Urheilukortti Oy publiceras på sommaren. Ett brett utbud av högklassiga idrottsevenemang på olika håll i Finland blir tillgängliga för dem som tagit Idrottskortet i bruk.

– Det kommer att finnas många möjligheter att bekanta sig med toppevenemang i laggrenar och individuella grenar inom både dam- och herridrotten. Med Idrottskortet är det enkelt att skaffa inträdesbiljetter till ett flertal evenemang redan under hösten 2021, berättar Idrottskortets utvecklingsdirektör Petri Harsunen.

– Vi vill särskilt generera ytterligare intäkter för föreningar och idrottsförbund samt synliggöra damidrotten och skapa ett mervärde för finländsk elitidrott med det stöd som kan riktas till Olympiafonden och Paralympiska fonden, betonar Harsunen.

– Utöver evenemangssamarbetet kan föreningar och andra idrottsorganisationer också själv sälja Idrottskort till sina fans, medlemmar och intressentgrupper och på så sätt få medel till den egna verksamheten. Vi ville skapa ett gemensamt ”verktyg” för hela idrottsgemenskapen, berättar Suomen Urheilukortti Oy:s styrelsemedlem Jukka-Pekka Vuorinen.

– Vi hoppas att finländarna ska delta flitigare än tidigare i olika grenars evenemang på plats, framhåller Vuorinen.

– Mobilapplikationen kommer framöver att ge föreningar och idrottsförbund ett nytt sätt att informera konsumenten om sina evenemang.

Tack vare Idrottskortet kan idrotten förtjäna till och med över 20 miljoner euro på fyra år.

– Inget av de befintliga finansieringssätten kommer att vara en självklarhet under de närmaste åren, därför kommer Idrottskortet precis i rätt tid, tillägger Mikko Vanni, vars senaste storsatsning var grundandet av Musikmuseet Fame.

– Det var framgången som Musikmuseet Fame åtnöjt inom museikortsamarbetet som också öppnade ögonen för utvecklingen av idén med Idrottskortet. Startskottet för Idrottskortet var de drygt 25 000 besökare av Musikmuseet Fames ca 40 000 besökare, som använde museikortet, och de 1 000 museikorten som såldes på fem månader.

– Museikortet har över 200 000 etablerade användare, och på årsnivå har återbetalningen till museerna redan överskridit 10 miljoner euro. Om Idrottskortet når målet om 180 000 kort på fyra år, är målet om sammanlagt 20 miljoner euro realistisk, konstaterar Vanni.

När konsumenten köper Idrottskortet som kostar 69 euro får hen fem inträdesbiljetter till evenemang på kortet. Priset på ett evenemang är 13,80 för konsumenten. Ordinarie priset på inträdesbiljetten till ett evenemang som är med Idrottskortet ligger mellan 15 och 18 euro.

Finansieringen av Idrottskortet har också framskridit väl i och med att fem regionala idrotts- och motionsorganisationer (Hämeen Liikunta ja Urheilu, Kainuun Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Keski-Pohjanmaan Liikunta och Kymenlaakson Liikunta) blivit delägare i Suomen Urheilukortti Oy tillsammans med två investerare som förehåller sig positivt till idrott (Lynx Rave Invest Oy/Juha Salminen och Tero Inkala).

– Delägare i Idrottskortet är också Mikko Vanni samt Vannis, Vuorinens och Salminens företag Life Style Invest Oy, PJ Team Oy och Juelot Oy, nämner Suomen Urheilukortti Oy:s styrelsemedlem Risto Salminen som ansvarar för Idrottskortets ekonomi.

– Nytt är också att den som köper Idrottskortet på nätet kan själv bestämma till vilken förening eller gren kortets stödandel anvisas, betonar Mikko Vanni, som lett beredningen av konceptet med Idrottskortet. Alternativa stödobjekt är Olympiafonden och Paralympiska fonden.

– Idrottskortet uppmuntrar dess användare till individuell idrott och motion. Idrottskortet kommer i fortsättningen att omfatta förmåner för individuell motion samt riksomfattande och regionala produkter och tjänster, påminner Vanni.


Mer information
: www.urheilukortti.fi

Mikko Vanni, ordförande i styrelsen för Suomen Urheilukortti Oy
mikko.vanni@www.urheilukortti.fi; tfn 040 042 2751

Petri Harsunen, medlem i styrelsen för Suomen Urheilukortti Oy, regionala idrotts- och motionsorganisationer 

petri.harsunen@www.urheilukortti.fi; tfn 050 355 1455


Fotografier:

Vollybollaget Kokkolan Tiikerit, fotograf Maarit Hotakainen

Finlands cup på skidor, fotograf Touho Häkkinen/SHL

Damernas målboll, fotograf Lauri Jaakkola/Paralympiska kommittén

ordförande i styrelsen för Suomen Urheilukortti Oy Mikko Vanni