Användning av logon

Medier har rätt att fritt använda Idrottskortets logo i redaktionella sammanhang. Idrottskortets avtalspartner har rätt att använda Idrottskortets logo i sin marknadsföring och kommunikation. Andra användningsområden måste avtalas med Suomen Urheilukortti Oy.

Urheilukortti logo

Urheilukortti graafinen ohjeisto

Sports Card brand guidelines