Paralympiakomitean suositus

Kuvaaja: Lauri Jaakkola/Paralympiakomitea

Urheilutapahtumien katsojien avustajille vapaa sisäänpääsy

Osa katsojista tarvitsee urheilutapahtumissa käydessään avustajan. Monissa urheilutapahtumissa on ollut käytäntönä, ettei avustajalta peritä pääsymaksua. Tämä käytäntö mahdollistaa monelle katsojalle osallistumisen tapahtumaan ja on näin tärkeä osa urheilutapahtuman saavutettavuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Käytännöissä on kuitenkin jonkin verran vaihtelua. Suomen Paralympiakomitea suosittelee, että kaikissa Suomessa järjestettävissä urheilutapahtumissa on vapaa sisäänpääsy toimintaesteisten ihmisten avustajille, oppaille ja tulkeille.

Avustajia saattavat tarvita esimerkiksi huonosti liikkuvat ja aistivammaiset, mutta myös muut erityisryhmät, joiden tarve avustajaan ei välttämättä näy ulospäin.

Avustajan maksuttomasta sisäänpääsystä kannattaa viestiä selvästi. Hinnoittelun kohdalla on hyvä mainita, pääseekö avustaja tapahtumaan maksutta. Samalla voidaan viestiä myös tapahtuman esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. On myös tärkeä huomioida, että tapahtuman lipunmyyjät tietävät sisäänpääsyn käytännöistä sekä osaavat opastaa esimerkiksi esteettömille paikoille.

Suomen Paralympiakomitea kannustaa kaikkia urheilutapahtumia järjestäviä ottamaan huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden. Lisätietoja löydät tästä: https://www.paralympia.fi/palvelut/esteettomyys